Doplňkové
služby

Pojištění nákladu

Ve společnosti TB LOGISTICS vám nabízíme alternativní řešení ke klasickému pojištění odpovědnosti přepravce. Toto pojištění totiž plně nechrání zájmy subjektů, které jsou vlastníky zboží. Jejím hlavním účelem je chránit proti případným nárokům pouze přepravce. Z tohoto důvodu vám nabízíme pojištění nákladu.

Pojištění nákladu je především zaměřeno za ochranu společnosti našich zákazníků proti škodám vzniklým v důsledku ztráty nebo vážného poškození přepravovaného zboží. Poskytuje komplexní ochranu předaného zboží od okamžiku, kdy opustí místo předání, až do okamžiku doručení na uvedenou adresu. Zahrnuje tedy také dobu skladování i nakládku a vykládku. Na rozdíl od základního pojištění odpovědnosti přepravce, které chrání zboží pouze proti škodám způsobeným protiprávním jednáním přepravce, zahrnuje pojištění nákladu také ochranu proti nehodám, krádežím, přírodním katastrofám atd.

Nabídka pojištění nákladu je určena všem zákazníkům, kteří chtějí dodatečně zabezpečit přepravované zboží. Přestože spolu s našimi přepravci vynakládáme maximální úsilí, aby svěřený náklad byl bezpečně dopraven na místo určení, uvědomujeme si, že se mohou vyskytnout nepředvídané situace, které nemůžeme ovlivnit, jako jsou živelné pohromy, ozbrojená přepadení nebo krádež. Tento typ pojištění tedy chrání navíc zájmy našich zákazníků a zaručuje výplatu náhrady škody v plné výši způsobené škody.

Trajektové převozy

TB LOGISTICS nabízí svým klientům možnost zajistit a rezervovat trajektové převozy pro nákladní automobily a dodávky. Zařizujeme veškeré záležitosti související ze zajištěním formalit nezbytných pro tento druh dopravy.

Celní odbavení

Společnost TB LOGISTICS spolupracuje s nejlepšími a nejspolehlivějšími celními agenturami v celém Polsku. Zajišťujeme přepravu zásilek, které musí být celně odbaveny. Jde o řadu kroků zaměřených na kontrolu obsahu a způsobu zabezpečení zásilek tak, aby splňovaly normy platné v příslušné zemi. Díky tomu se naši zákazníci nemusí obávat, že by bylo zboží vráceno zpět odesílateli.

Celní odbavení se vztahuje na všechny zásilky ze zemí mimo Evropskou unii. V případě naší země je takováto povinnost uložena především u zboží obchodovaného zejména s Běloruskem, Ruskem a Tureckem. Celní odbavení je také vyžadováno u zboží dováženého nebo vyváženého ze zemí, které patří do Evropské unie, avšak neuplatňují daňové zákony, jako jsou např. Kanárské ostrovy.

Naši zkušení zaměstnanci se postarají o veškeré formality spojené s celním odbavením ještě před zahájením přepravy, aby si zákazník mohl být jistý, že celý proces bude úspěšný.

Skladové prostory (lze skrýt)

Společnost TB LOGISTICS nabízí svým zákazníkům možnost najmout si skladové prostory. Naše moderní skladové prostory splňují všechny standardy a umožňují volný přístup nákladních vozidel pro účely nakládky.

V rámci služby nájmu skladových prostor dále nabízíme:

V naší společnosti používáme výhradně osvědčená a účinná řešení,která zaručují spokojenost našich zákazníků. Využití našich skladových ploch umožňuje účinně snížit náklady a omezit potíže související se správným skladováním zboží.

Proč se vyplatí využít naše služby?

Nejvyšší kvalita poskytovaných služeb

Neustále zvyšujeme kvalitu našich služeb v každé fázi spolupráce.

Vynikáme spolehlivostí

Naši zákazníci vždy mohou spoléhat na naši podporu a mohou si tak být jisti, že zboží, které nám svěřili, bude doručeno na uvedenou adresu.

Umíme pomoci a poradit

Vážíme si důvěry našich zákazníků, proto jsme ve složitých situacích s nimi. I když nás k tomu okolnosti, v kterých se ocitli, nezavazují, rádi pomůžeme.

Ke každé zakázce přistupujeme flexibilně

Jsme otevřeni novým řešením, proto vždy hledáme nejlepší východisko dané situace, s kterým bude náš zákazník spokojený.

Konkurenceschopná nabídka

Naše ceny a nejvyšší kvalita služeb nás odlišují od našich konkurentů. Známkou toho je řada spokojených zákazníků, kteří si vybrali naše služby.