V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (běžně nazývané GDPR) – (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) informujeme, že:

a) Správcem osobních údajů je společnost TB Logistics Sp. z o.o. 35-311 Řešov, Kwiatkowskiego 145, DIČ (NIP): 8133710868

b) Kontaktní údaje inspektora osobních údajů: info@tblogistics

c) Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem: – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování za účelem plnění smlouvy, – čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR – zpracování za účelem plnění smlouvy a plnění zákonné povinnosti, – čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – oprávněný zájem.

d) Osobní údaje zpracovávané správcem budou zpracovávány po následující dobu: – osobní údaje uvedené v kontaktním formuláři – 30 dní, – osobní údaje poskytnuté jiným způsobem – do okamžiku odvolání souhlasu s jejich zpracováním

e) Každá osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce webových stránek, má:

f) výše uvedené body jsou možné prostřednictvím:

g) Doplňující informace:

Soubory cookie jsou používány pro tyto účely:

V rámci webových stránek jsou používány dva základní typy souborů cookie: soubory cookie relace (session cookies) a trvalé soubory cookie (persistent cookies). Soubory cookie relace jsou dočasné soubory, které se ukládají na koncovém zařízení uživatele až do odhlášení, opuštění webové stránky nebo vypnutí softwaru (internetového prohlížeče). Trvalé soubory cookie se ukládají na koncovém zařízení uživatel po dobu uvedenou v parametrech souborů cookie nebo do okamžiku, než je uživatel odstraní. V rámci webových stránek jsou používány tyto typy souborů cookie: – „nezbytné“ soubory cookie, které umožňují využívání služeb dostupných v rámci webových stránek, např. autentizační soubory cookie využívané pro služby, kde je nezbytné ověření v rámci webových stránek; – soubory cookie, které slouží k zajištění bezpečnosti, např. používané pro odhalování podvodů při ověřování na webových stránkách;

V mnoha případech software používaný k prohlížení internetových stránek (webový prohlížeč) standardně umožňuje ukládání souborů cookie na koncovém zařízení uživatele. Uživatelé webových stránek mohou nastavení souborů cookie kdykoli změnit. Toto nastavení lze změnit zejména tak, aby bylo zablokováno automatické nakládání se soubory cookie v nastavení webového prohlížeče nebo aby byl uživatel vždy informován o jejich umístění na zařízení uživatele webových stránek. Podrobné informace o možnostech a způsobu nakládání se soubory cookie jsou dostupné v nastavení softwaru (webového prohlížeče). Provozovatel webových stránek informuje, že omezení nakládání se soubory cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách. Soubory cookie umístěné na koncovém zařízení uživatele webových stránek mohou být využívány také inzerenty a partnery spolupracujícími s provozovatelem webových stránek. Více informací o souborech cookie je k dispozici v sekci „Nápověda“ v nabídce webového prohlížeče.