Notre flotte

PTAC : 40t
Dimensions : 1360x247x290
Surface de chargement : 33 europalettes
Capacité de charge : 24 000 kg
Équipement supplémentaire : ADR

PTAC : 18t
Dimensions : 940x245x290
Surface de chargement : 23 europalettes
Capacité de charge : 7000 kg
Équipement supplémentaire : Monte-charge, ADR

PTAC : 7,5t
Dimensions : 620x245x260
Surface de chargement : 15 europalettes
Capacité de charge : 3300 kg
Équipement supplémentaire : ADR

PTAC : 3,5t
Dimensions : 420x220x225-245

Surface de chargement : 8 à 10 europalettes
Capacité de charge : 700-1000 kg
Équipement supplémentaire : Monte-charge, ADR

DMC: 40t
Wymiary: 1360x247x290
Powierzchnia ładunkowa: 33 europalety
Ładowność: 24 000 kg
Dodatkowe wyposażenie: ADR

W naszej flocie posiadamy zestawy złożone z ciągnika siodłowego i naczepy o DMC wynoszącej 40 ton o ładowności całkowitej na poziomie 24000 kg. Pozwala to na transport ładunków o dużej masie.

Pojazdy te są w stanie pomieścić do 33 europalet i są przystosowane do załadunku tylnego, bocznego oraz górnego. Opcjonalne wyposażenie, jakie posiada część pojazdów umożliwia przewóz towarów i ładunków niebezpiecznych ADR.

DMC: 18t
Wymiary: 940x245x290
Powierzchnia ładunkowa: 23 europalety
Ładowność: 7000 kg
Dodatkowe wyposażenie: Winda, ADR

Samochody ciężarowe tzw. „solówki” o DMC 18 ton. Ich ładowność całkowita wynosi 7 000 kg. Umożliwiają przewóz maksymalnie 23 europalet oraz załadunek górny, boczny oraz tylny.

Opcjonalnie ciężarówki wyposażone są dodatkowo w windę ułatwiającą wygodny oraz bezpieczny załadunek i rozładunek, a także dostosowane do przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych ADR.

DMC: 7,5t
Wymiary: 620x245x260
Powierzchnia ładunkowa: 15 europalet
Ładowność: 3300 kg
Dodatkowe wyposażenie: ADR

Samochody ciężarowe, tzw. „solówki” o DMC wynoszącej 7,5 tony oraz ładowności 3 300 kg, które posiadamy w naszej flocie są w stanie pomieścić jednorazowo do 15 europalet.

Pojazdy ładowane od góry, boku oraz tyłu. Opcjonalne dodatkowe wyposażenie umożliwia realizację przewozów ADR, czyli transport towarów i ładunków niebezpiecznych.

DMC: 3,5t
Wymiary: 420x220x225-245

Powierzchnia ładunkowa: 8-10 europalet
Ładowność: 700-1000 kg
Dodatkowe wyposażenie: Winda, ADR

W naszej flocie znajdują się busy typu „plandeka” o DMC wynoszącej 3,5 tony. Ich ładowność wynosi od 700 do 1000kg.

Nasze pojazdy są w stanie pomieścić od 8 do 10 europalet w zależności od konkretnego modelu. Ładowane są bokiem oraz tyłem. Część z nich wyposażona jest w wygodną windę oraz dopasowana do przewozów towarów i ładunków niebezpiecznych ADR.

PTAC : 40t
Dimensions : 1360x247x290
Surface de chargement : 33 europalettes
Capacité de charge : 24 000 kg
Équipement supplémentaire : ADR

Dans notre flotte, nous disposons des véhicules composés d’un tracteur et d’une semi-remorque avec un PTAC de 40 tonnes et une capacité de charge totale de 24 000 kg. Cela nous permet de transporter des charges avec un poids très conséquent.

Ces véhicules peuvent contenir jusqu’à 33 europalettes et sont adaptés au chargement par le haut, par le côté et par l’arrière. Certains de nos véhicules peuvent être également dotés d’équipements optionnels conçus pour le transport de marchandises dangereuses (ADR).

PTAC : 18t
Dimensions : 940x245x290
Surface de chargement : 23 europalettes
Capacité de charge : 7000 kg
Équipement supplémentaire : Monte-charge, ADR

Camions Isolés d’un PTAC de 18 tonnes. Leur capacité de charge totale est de 7 000 kg. Ils peuvent transporter jusqu’à 23 europalettes et sont adaptés au chargement par le haut, le côté et par l’arrière.

En option, les camions peuvent être équipés d’un monte-charge permettant de charger et de décharger de manière pratique et sûr, et adaptés au transport de marchandises dangereuses (ADR).

PTAC : 7,5t
Dimensions : 620x245x260
Surface de chargement : 15 europalettes
Capacité de charge : 3300 kg
Équipement supplémentaire : ADR

Nos camions isolés d’un PTAC de 7,5 tonnes et d’une capacité de charge de 3 300 kg peuvent contenir jusqu’à 15 europalettes à la fois.

Nos véhicules peuvent être chargés par le haut, le côté et par l’arrière. Dotés des équipements supplémentaires fournis en option, ils peuvent être utilisés pour le transport de marchandises dangereuses (ADR).

PTAC : 3,5t
Dimensions : 420x220x225-245

Surface de chargement : 8 à 10 europalettes
Capacité de charge : 700-1000 kg
Équipement supplémentaire : Monte-charge, ADR

Notre flotte comprend des camions fourgons disposant d’un PTAC de 3,5 tonnes. Leur capacité de charge varie de 700 à 1000 kg.

Nos véhicules peuvent contenir de 8 à 10 europalettes selon le modèle. Elles peuvent être chargées latéralement ou par l’arrière. Certains de nos véhicules sont équipés d’un monte-charge confortable et adapté au transport de marchandises dangereuses (ADR).